System zintegrowanych zbiorników silosowych przeznaczonych do użytku wewnętrznego zapewnia:

 

 • przechowywanie surowców w odpowiednich warunkach (gwarantując bezpieczeństwo produkowanej żywności)
 • w pełni zautomatyzowaną logistykę surowca poprzez pneumatyczny, elektronicznie sterowany transport
 • dozowanie i odważanie surowca bezpośrednio na hali produkcyjnej

Zbiorniki silosowe wykonane są z najwyższej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej.

 

Produkowane są wyłącznie na indywidualne zamówienie, ich konstrukcja starannie dopasowywana jest do warunków i specyfiki danego zakładu produkcyjnego.

W skład systemu wchodzą:

 

 • Zbiorniki silosowe wewnętrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
 • Instalacja do pneumatycznego transportu mąki (układ rur do bezpyłowego przemieszczania się mąki, sita wstępne, dmuchawy, przesiewacz mąki , zawory rozdzielające)
 • Instalacja napowietrzająca (układ rur, dmuchawy, elektrozawory dozujące powietrze do wnętrza silosów)
 • Instalacja ważąco – dozująca (zbiorniki ważące, wagi, stanowisko sterownicze)
 • Szafa sterująca obsługująca procesy transportu i napowietrzania
 • Instalacja gwarantująca sprawność i bezpieczeństwo systemu (zawór zaciskowy, czujnik maksymalnego zasypu, czujnik monitorujący ciśnienie z zbiornikach)
 • System automatycznej nawigacji i sterowania

 

Silosy Silmach_1

 
 

KONSTRUKCJA WEWNĘTRZNYCH ZBIORNIKÓW SILOSOWYCH

Zbiorniki silosowe o podstawie kwadratu lub prostokąta i pojemności od kilku do kilkudziesięciu ton.
Każdy zbiornik zaprojektowany jest w sposób gwarantujący całkowite i niezakłócone opróżnianie z mąki:

 

 

zalegajacamaka
 

 

 • Zaokrąglone naroża silosu wykonane ze specjalnie profilowanej blachy – eliminują zjawisko martwych, niedrożnych przestrzeni.
 • Powierzchnia ścian wewnętrznych całkowicie gładka, brak kątów prostych i elementów szorstkich, które mogłyby również zakłócić proces opróżniania.
 • Ostry kąt nachylenia ściany podstawy oraz dno napowietrzające zapobiegają tworzeniu się leja w mące podczas jej pobierania.
 • Dno napowietrzające  – znacząco przyspiesza proces standaryzacji mąki -> 24h napowietrzania w silosie = 14 dni leżakowania w workach.
 • Czujniki tensometryczne zamontowane pod każdą z nóg silosu. Ciężar mąki – wyświetlany w panelu szafy sterowniczej oraz w panelu sterowniczym umiejscowionym na hali produkcyjnej.
 • W dnie każdego zbiornika silosowego przewidziane miejsce na trzy zawory celkowe /*śluzy łopatkowe.

 
 

SCHEMAT TYPOWEJ INSTALACJI SILOSOWEJ DO MĄK:

 

Silosy Silmach_3

1. Mąkowóz
2. Rura zasypowa z sitem wstępnym
3. Terminal wagowy
4. Dmuchawa do napowietrzania
5. Dmuchawa transportująca
6. Waga do pomiaru mąki w silosach
7. Czujnik maksymalnego zasypu
8. Elektrozawór dozujący powietrze do silosu
9. Śluza do poboru mąki
10. Zawór umożliwiający zwrot mąki
11. Przesiewacz
12. Wibrator
13. Zbiornik ważący
14. Zawór spustowy sterowany pneumatycznie
15. Sterownik komputerowy
16. Szafa sterownicza

 
 

Mąka z mąkowozu poprzez rury zasypowe dostarczana jest bezpośrednio do silosów, skąd przesyłana jest rurami za pomocą dmuchawy do zbiornika ważącego znajdującego się na hali produkcyjnej. Logistyka mąki – w pełni zautomatyzowana.

 
 
 

WYMIARY I OBJĘTOŚCI SILOSÓW WEWNĘTRZNYCH:

 
 

tabelawymiarow

 
 

 Silosy Silmach_2

 
 

RODZAJE INSTALACJI SILOSOWEJ w zależności od ilości linii transportu i punktów odbioru ( zbiorników ważących )

 

A. Pojedyncze śluzy – jeden zbiornik ważący

RZUTa

 

B. Pojedyncze śluzy – zawór rozdzielający – dwa zbiorniki ważące

RZUTb

 

C. Podwójne śluzy – dwa zbiorniki ważące

RZUTc

 

D. Podwójne śluzy – cztery zbiorniki ważące

RZUTd