SYSTEMY SILOSOWE SILMACH

 

Nowatorskie urządzenia zapewniające magazynowanie oraz automatyczną logistykę materiałów sypkich.

 
 

System kilku zintegrowanych zbiorników z najwyższej jakości stali nierdzewnej kwasoodpornej zapewnia:

 

    • przechowywanie surowców w odpowiednich warunkach (gwarantując bezpieczeństwo produkowanej żywności)
    • pneumatyczny, elektronicznie sterowany transport surowca
    • odważanie i dozowanie surowca bezpośrednio na hali produkcyjnej

INNOWACYJNOŚĆ SYSTEMÓW SILOSOWYCH SILMACH

 

Inwestycja w system silosowy do mąk jest działaniem ze wszech miar innowacyjnym, gdyż prowadzi do powstania nowych lub zasadniczo ulepszonych produktów. Opinia o innowacyjności Systemu Silosowego SILMACH została wystawiona przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów  i Techników Przemysłu Spożywczego w Warszawie.

 
 

Silosy Silmach Zewnętrzne Wewnętrzne

 
 

Ogrom zalet funkcjonalności urządzenia sprawia, że system silosowy przyczynia się do zaistnienia niebagatelnych zmian nie tylko w procesach technologicznych, ale i w procesach organizacyjnych zakładu produkcyjnego, w którym jest zainstalowany.

 

Diagram 1a

 
 

ZMIANY ORGANIZACYJNE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

 

Do zmian organizacyjnych zaliczyć należy przede wszystkim eliminację ciężkiej pracy fizycznej związanej z przenoszeniem rozładunkiem ręcznym worków z mąką.
Stanowi to istotną poprawę warunków pracy i warunków zdrowotnych załogi.

 
 

REDUKCJA KOSZTÓW PRODUKCJI BIEŻĄCEJ

 

W opinii użytkowników, System Silosowy SILMACH szczególnie korzystnie wypada pod względem innowacyjności, jakości wykonania i funkcjonalności ale także redukcji kosztów produkcji bieżącej (o min. 30 %) oraz szybkiego zwrotu z inwestycji – całkowity zwrot kosztu inwestycji następuje już po 2-3 latach i uzależniony jest w znacznym stopniu od skali produkcji. Im większy rozmiar produkcji, tym szybsze tempo zwrotu z inwestycji.
Na redukcję kosztów wpływa przede wszystkim niższy koszt surowca do produkcji,np. każda 1t mąki dostarczona luzem z mąkowozu jest o kilkaset złotych tańsza od mąki workowanej.
Zredukowanie strat z tytułu pozostałości mąki w workach po ich opróżnieniu również przynosi określone oszczędności finansowo – materialne.

 
 

KONTROLA NAD DOSTAWĄ I ZUŻYCIEM SUROWCA

 

Zainstalowany system sterowania z wagami i czujnikami tensometrycznymi pod zbiornikiem silosowym pozwala na pełną kontrolę nad dostawą i zużyciem mąki a układ sterowniczy pozwala na zastosowanie pełnego recepturowania w procesie produkcyjnym.
Układ sit i przesiewaczy oraz hermetyczność zbiorników gwarantują czystość i wysoką jakość surowca przeznaczonego do produkcji. Dzięki cyklicznemu napowietrzaniu mąki wewnątrz zbiornika dochodzi do tzw. masażu mąki, co znakomicie wpływa na jej dojrzewanie.

PODNIESIENIE STANDARDU ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

 

Zainstalowany system zapewnia realizację zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej w zakładzie produkcyjnym odbiorcy, spełniając wymagania HACCP.
System podnosi standard techniczny i stan higieniczny zakładu na bardzo wysoki poziom – czystość pomieszczeń, eliminacja zapylenia i rozkurzu, likwidacja skażenia pomieszczeń roztoczami i pasożytami.

 
 

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW SILOSOWYCH SILMACH – ATEX

 

Ocena ryzyka wybuchu pyłu w instalacji silosowej dokonana została przez Jednostkę Notyfikowaną nr 1453 – Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
Ocena wykazała, że ryzyko zapłonu zostało ograniczone do poziomu tolerowanego.
Dokumentacja pracy badawczej wykonana została przez Laboratorium Wybuchowości Pyłów Przemysłowych GIG w Katowicach .
Każdy system silosów wyposażony jest w zestaw urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnych norm.
Zabezpieczenia obejmują także ochronę przed skutkami niewłaściwej obsługi i uniemożliwiają popełnianie błędów przez człowieka.
Z powodu wymienionych wcześniej właściwości, takich jak szczelność, brak pylenia, dopuszczalność do kontaktu z żywnością, wyposażenie w odpowiednie urządzenia zabezpieczające, System Silosowy SILMACH oferowany przez firmę MACH spełnia wszystkie wymagania dyrektywy ATEX.

 
 

POPRAWA JAKOŚCI SUROWCA

 

Dzięki procesowi napowietrzania mąka osiąga najlepsze parametry, które mają znaczący wpływ na utrzymanie najwyższej jakości wyrobów.

 
 

Diagram 3