ZBIORNIK WAŻĄCY

 

Urządzenie wchodzące w skład instalacji ważąco-dozującej odpowiedzialne za odbiór mąki z silosu i dozowanie jej w określonych ilościach na hali produkcyjnej.

Zbiornik wyposażony w rękaw i zawór spustowy (opcjonalnie w śluzę przelotową) kontrolujące zsyp mąki do dzieży.
Możliwość dostosowywana długości i ruchu rękawa wg potrzeb Klienta.
Możliwość podłączenia zbiornika do urządzeń peryferyjnych jak np. fermentator mąki pszennej/żytniej.

 

ZBIORNIK WAŻĄCY JAKO STACJA DOZUJĄCA Z KLAPĄ ASPIRACJI PYŁÓW

 

Rozbudowana wersja zbiornika ważącego zainstalowana na niezależnej konstrukcji wsporczej jako specjalna stacja dozująca.

 

Stacja dozująca integruje pracę zbiornika ważącego z :

  • Klapą aspiracji pyłów
  • Wagą dodatków
  • Wagą najazdową
  • Stanowiskiem sterowniczym

 

Wszystkie urządzenia (poza wagą najazdową) umieszczone

na niezależnej konstrukcji wsporczej.

 

zwsd1

zwsd2